از الگوی اولیه دامن استفاده کنید جلو:در خط کمر ۲ ساسون به عرض ۱ سانتیمتر و طول ۱۰ سانتمتر در نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید از انتهای دو ساسون خط عمود تا لبه دامن رسم کنید پشت: در خط کمر ۲ ساسون به عرض یک سانتیمتر و طول ۱۰ سانتیمتردر نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید از انتهای دو ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید یک ساسون در فاصله ی یک دوم  خط کمر به عرض  ۲ سانتیمتر و  به طول ۱۲ سانتیمتر رسم کنید   جلو و پشت: خطوط عمودی را از ... ادامه مطلب ...

 
 از الگوی اولیه دامن استفاده کنید
جلو:در خط کمر ۲ ساسون به عرض ۱ سانتیمتر و طول ۱۰ سانتمتر در نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید
از انتهای دو ساسون خط عمود تا لبه دامن رسم کنید
پشت: در خط کمر ۲ ساسون به عرض یک سانتیمتر و طول ۱۰ سانتیمتردر نقاط یک سوم خط کمر رسم کنید
از انتهای دو ساسون دو خط عمود تا لبه دامن رسم کنید
یک ساسون در فاصله ی یک دوم  خط کمر به عرض  ۲ سانتیمتر و
 به طول ۱۲ سانتیمتر رسم کنید


 
جلو و پشت: خطوط عمودی را از لبه ی دامن تا زیر ساسون ها قیچی کنید
ساسون های ۱ انتیمتر را ببندید
در خطوط باز شده در لبه ی دامن اوزمان بدهید
کنترل کنید عرض اوزمان ها در لبه ی دامن یکسان باشد
در خط پهلو ۵/۲ سانتیمتر به لبه ی دامن اضافه کنید و خطی تا منحنی
  باسن رسم کنید
طول خط اُریب و عمود را یکسان کنید
 


 
*خط وسط پشت و خط وسط جلو در راه پارچه قرار میگیرد
*زیپ این دامن میتواند در وسط پشت یا پهلو قرار گیرد 
  


 
 

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 2 اردیبهشت 1395    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()