۴-۲۰ : یک پنجم گردن منهای ۷/۰ سانتیمتر ۴-۲۱ : یک پنجم گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم کنید ۲۲-۳ : یک دوم کارور جلو + یک دوم پهنای ساسون از نقطه ی ۲۲ خطی عمودکوتاه به سمت بالا رسم کنید ۲۳-۳ :یک دوم خط ۲۲-۳   از نقطه  ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط کمر و باسن علامت بگذارید ۲۶-۲۳ :به اندازه ی ۵/۲ سانتیمتر نقاط ۲۰-۲۶ را با خطی عمود به هم وصل کنید ۲۷-۲۰ :پهنای ساسون را ... ادامه مطلب ...

 
 ۴-۲۰ : یک پنجم گردن منهای ۷/۰ سانتیمتر
۴-۲۱ : یک پنجم گردن منهای ۲/۰ سانتیمتر
خط منحنی گردن را با وصل نقاط ۲۰ به ۲۱ رسم کنید
۲۲-۳ : یک دوم کارور جلو + یک دوم پهنای ساسون
از نقطه ی ۲۲ خطی عمودکوتاه به سمت بالا رسم کنید
۲۳-۳ :یک دوم خط ۲۲-۳ 
 از نقطه  ۲۳ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید
نقاط ۲۴ و ۲۵ را در خط کمر و باسن علامت بگذارید
۲۶-۲۳ :به اندازه ی ۵/۲ سانتیمتر
نقاط ۲۰-۲۶ را با خطی عمود به هم وصل کنید
۲۷-۲۰ :پهنای ساسون را طبق اعداد جدول علامت میزنیم
نقاط ۲۶-۲۷ را با خطی عمود به هم وصل کنید
۲۸-۱۱ : خطی به اندازه ی ۵/۱ سانتیمتر به شکل عمود کوتاه در
عرض الگو رسم کنید
۲۸-۲۹:اندازه ی ۱۰ سانتیمتر
۲۷-۳۰: پهنای سرشانه
۲۲-۳۱: یک سوم خط ۲۱-۳
 
خط پهلو و منحنی خط آستین:
۳۲-۲۲: یک دوم اندازه ی ۲۲-۱۴ ، از نقطه ی ۳۲ خطی عمود به سمت پایین رسم کنید
نقاط ۳۴ و ۳۳ را روی خط کمر و باسن علامت بگذارید
منحنی حلقه آستین را مطابق شکل با وصل نقاط ۱۱-۱۶-۳۲-۳۱-۳۰ رسم کنید
منحنی حلقه آستین با نیمساز زاویه ۱۴  
 اندازه ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۳۴ تا۴۰
اندازه  ۳سانتیمتر در سایز ۴۲تا ۴۸
اندازه ۵/۳ سانتیمتر در سایز ۵۰تا۵۶ 
 با نیمساز زاویه ۲۲
۲ سانمتیمتر در سایز ۳۴ تا ۴۰  
  اندازه  ۵/۲ سانتیمتر در سایز ۴۲ تا ۴۸
۳ سانتیمتر در سایز ۵۰ تا ۵۶ فاصله داشته باشید
 


نوشته شده در تاریخ یکشنبه 22 اسفند 1395    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()