سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  نهم - روش دوخت آستین دراپه 1- پارچه را به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت مثل آستین شمشیری درس شماره 30 و بلندی آستین به اضافه قوس آستین که 30 تا 45 سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه می باشد. 2- از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه 30 تا 45 سانت برای قوس آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم. ... ادامه مطلب ...

سری جدید آموزش خیاطی درس سی و  نهم - روش دوخت آستین دراپه1- پارچه را به عرض نسبت به دور سینه 20 تا 27 سانت مثل آستین شمشیری درس شماره 30 و بلندی آستین به اضافه قوس آستین که 30 تا 45 سانت است می کنیم. عدد بدست آمده را منهای 15 سانت می کنیم. حاصل بلندی آستین دراپه می باشد.
2- از طرف چهارلای بسته پارچه نسبت به دور سینه به سمت چپ می رویم. از این نقطه 30 تا 45 سانت برای قوس آستین پایین رفته خط قسمت بالای آستین را رسم می کنیم.
3- بعد از قوس آستین، قد آستین محاسبه شده خودمان را منهای 15 سانت کرده پایین می رویم. این راه دوم کشیدن بلندی آستین است.
4- از چهارلای بسته پارچه نصف دور مچ به اضافه 3 سانت کرده به سمت چپ می رویم. سپس خط زیر آستین را رسم می کنیم.
5- بعد از برش، آستین را از هم جدا می کنیم. از دولای بسته 4 سانت پیله و 3 سانت فاصله داده تا آنجا ادامه می دهیم که گشادی آستین به اندازه حلقه آستین لباس به شود.
6- پیله وسط آستین روبروی هم می شود بعد هر دو طرف را روبه بالا پیله می دهیم، مانند شکل ترسیم و دوخت آستین مثل درس شماره 30 است.

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 اسفند 1395    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()