روش اندازه گیری بالاتنه: ۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و دور این قسمت را اندازه بگیرید ۲-سینه: برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید.متر در جلو و یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد ۳-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرید متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد ۴ - بالاتنه پشت:از مهره برجسته گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید ۵-بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را به طوریکه متر از روی برجسته ترین قسمت سینه بگذرد اندازه بگیرید(اندازه بلندی سینهرا از سرشانه تا ... ادامه مطلب ...


 
روش اندازه گیری بالاتنه:
۱-کمر:نواری به دور گودترین قسمت بدن به طور عادی ببندید و دور این قسمت را اندازه بگیرید
۲-سینه: برجسته ترین قسمت سینه را اندازه بگیرید.متر در جلو و یا پشت خط سینه حالت افتادگی یا کشش نداشته باشد
۳-باسن:پهن ترین و برجسته ترین قسمت بدن در پایین خط کمر را اندازه بگیرید متر حالت کشش یا افتادگی نداشته باشد
۴ - بالاتنه پشت:از مهره برجسته گردن تا خط کمر را اندازه بگیرید
۵-بالا تنه جلو: از سر شانه تا خط کمر را به طوریکه متر از روی
برجسته ترین قسمت سینه بگذرد اندازه بگیرید(اندازه بلندی سینهرا از سرشانه تا برجسته ترین قسمت سینه مشخص کنید)
۶-کارور پشت:از استخوان برجسته ی گردن حدود ۱۴ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی تا محل افتادن دست ها را اندازه بگیرید
۷-کارور جلو:از گودی گردن حدود ۷ سانتیمتر پایین آمده و به طور افقی
تا محل افتادن  دست هارا اندازه بگیرید
۸-سر شانه: از خط گردن تا استخوان سر شانه را اندازه بگیرید
۹-گردن:دور گردن را از گودی  به طور کامل اندازه بگیرید
۱۰- بلندی کف حلقه آستین:(گودی حلقه آستین): از خط گردن پشتبه صورت عمود اندازه بگیرید به طوری که خط افقی که از زیر دست ها
یا زیر بغل می آید این اندازه را قطع کند.(۲ تا ۳ سانتیمتر بالاتر از خط سینه)
۱۱-بلندی باسن:از خط کمر تا برجسته ترین قسمت باسن را در
فاصله و وسط پشت و پهلو اندازه بگیرید
۱۲- پهنای ساسون یا عرض ساسون:طبق استاندارد
اندازه های لازم برای رسم الگوی بالاتنه بعد از پیدا کردن سایز این اندازه ها رو یاد داشت میکنیم
اینجا برای مثال سایز ۳۸ را انتخاب کردیم
کمر: ۶۸ سانتیمتر
سینه:۸۸سانتیمتر
باسن:۹۳سانتیمتر
بالا تنه پشت :۴۰سانتیمتر
بالا تنه جلو :۴۰سانتیمتر
کارور پشت:۴/۳۴سانتیمتر
کارور جلو:۴/۳۲سانتیمتر
پهنای شانه:۵/۱۲سانتیمتر
گردن:۳۷سانتیمتر
بلندی کف حلقه:۲۱سانتیمتر
بلندی باسن:۶/۲۰سانتیمتر
پهنای ساسون:۷سانتیمتر
 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 28 فروردین 1396    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()