اولین چرخ خیاطی ساخته چه كسی است ؟ اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نامتامیس سنت انگلیسی است . وی ماشینی در سال 1790 به ثبت رسانید كه كارش بسیار شبیه  به دوخت زنجیره ای زمان ما بود . البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن چیزهای چرمی بود . اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و ... کلمه کلیدی اولین چرخ خیاطی| موضوع آموزش خیاطی | لینک1 آشنایی با انواع چرخ خیاطی | لینک 2 آشنایی با انواع چرخ خیاطی ... ادامه مطلب ...

اولین چرخ خیاطی ساخته چه كسی است ؟ اولین چرخ خیاطی ساخته شخصی به نامتامیس سنت انگلیسی است . وی ماشینی در سال 1790 به ثبت رسانید كه كارش بسیار شبیه  به دوخت زنجیره ای زمان ما بود . البته هدف از ساخت این ماشین بیشتر دوختن چیزهای چرمی بود . اما هرگز این وسیله مورد استفاده قرار نگرفت و ... کلمه کلیدی اولین چرخ خیاطی| موضوع آموزش خیاطی | لینک1 آشنایی با انواع چرخ خیاطی | لینک 2 آشنایی با انواع چرخ خیاطی

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 21 شهریور 1396    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()