شماره دوزی روی حوله مواد لازم: • تور شماره دوزی مستطیل شكل با طولی برابر با عرض حوله به اضافه ۴ سانتی متر و به عرض ۵ سانتی متر • سوزن مخصوص شماره دوزی • سوزن ته گرد  • قیچی • حوله كوچك دستی یا لیف حوله ای • نخ گلدوزی به رنگ سفید و آبی طرز تهیه: نقشه ی این حاشیه شماره دوزی در تصویر شماره (2) آمده است. با توجه به ابعاد حوله و در نتیجه طول و عرض حاشیه مورد نظر، محدوده مستطیل حاشیه را ابتدا ... ادامه مطلب ...

شماره دوزی روی حوله


مواد لازم:
• تور شماره دوزی مستطیل شكل با طولی برابر با عرض حوله به اضافه ۴ سانتی متر و به عرض ۵ سانتی متر

• سوزن مخصوص شماره دوزی
• سوزن ته گرد 
• قیچی
• حوله كوچك دستی یا لیف حوله ای
• نخ گلدوزی به رنگ سفید و آبیطرز تهیه:
نقشه ی این حاشیه شماره دوزی در تصویر شماره (2) آمده است. با توجه به ابعاد حوله و در نتیجه طول و عرض حاشیه مورد نظر، محدوده مستطیل حاشیه را ابتدا با مداد و سپس با كوك ساده مشخص كنید. ( تصویر 3)
پس از تعیین عرض و طول مستطیل براساس تعداد خانه های مورد نیاز در شماره دوزی و نقشه طرح، دوخت را آغاز كنید.(همان طور كه می دانید دوخت شماره دوزی به صورت ضربدری بر روی هم انجام می گیرد و هر دوی این كوك های مورب در یك مربع واقع شده است.)
در پایان، با در نظرگرفتن 5/1 الی ۲ سانتی متر در اطراف حاشیه شماره دوزی شده، مقدار اضافی را قیچی كنید.این میزان ( 5/1 الی ۲ سانتی متر)  در اطراف حاشیه را ابتدا تو گذاشته و سپس در محل مورد نظر بر روی حوله با سوزن ته گرد متصل كنید. این اتصال موقتی را با كوك های دستی یا چرخ خیاطی به صورت محكم و ثابت درآورده و به این طریق حوله تان را با ابتكاری ساده و راحت زینت بخشید.

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 18 بهمن 1396    | توسط: یاس جوان    |    | نظرات()